1.HIDRO I TERMOIZOLACIJE RAVNIH KROVOVA ( NA BAZI BITUMENA)

 • Lijepljenje
 • Varenje
 • Sa zaštitom od separisanog šljunka, betonskih ploča, keramike te samozaštitnim trakama( posip od škriljca)
 • Sve vrste termičke izolacije ( PU plate, Rockwool, Foamglass)

2. HIDRO I TERMOIZOLACIJE RAVNIH KROVOVA( NA BAZI FOLIJA)

 • PVC folije ( tipa Sika, Sarnafil)
 • EPDM folije (etilen propilen dien-monomer)
 • TPO folije ( Sarnafil TS i TG)

( Preko betonske podloge, podloge od trapeznog lima i drveta ( dašćane podloge sa zaštitom ili bez nje)

3.HIDROIZOLACIJE ZA ZAŠTITU GRAĐEVINSKIH OBJEKATA OD PODZEMNIH VODA I KAPILARNE VLAGE

 • Hidroizolacione trake na bazi bitumena
 • Kruti sistemi na bazi maltera i premaza ( Sika malter)
 • Penetrati
 • voltex

4. HIDROIZOLACIJE MOSTOVA, TUNELA I GARAŽA

 • Bitumenske hidroizolacije
 • Tvrdo liveni asfalt
 • Izolacije na bazi folija u tunelima
 • Epoxidni premazi

5. GRAĐEVINSKA I INDUSTRIJSKA KERAMIKA

 • Obična građevinska keramika
 • Kiselootporna keramika u prehrabenoj industriji

6. INDUSTRIJSKI PODOVI

 • Samolivni podovi
 • Ferbetoni
 • Epoksidni premazi

 

 

7. SANACIJE POSTOJEĆIH KROVNIH POVRŠINA

 

8. OBRADA SVIH VRSTA PRODORA

 • Prodori različitih materijala na krovovima, terasama, garažama sa specijalnom dvokomponentnom masom tipa „KEMPEROL“ ; „ TRIFLEX“