Lokacija na mapi je neispravna. Web je trenutno u pripremi. Izvinjavamo se na svim mogucim neugodnostima.

Bosna i Hercegovina

Paromlinska 34- B8
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 716 215
Fax: +387 33 619 810
E-mail: bogerbh@bih.net.ba

Identifik. broj: 4200525970004
PDV br. 200525970004
Poreski broj: 01704047
Reg. broj: 1-23212
Trans.rn.1610000029390041

Skladište:

Uglješe Uzelca 147, Ilidza

Njemačka

Alexander Strasse 63
70182 Stuttgart
Tel: +49 711 327 92 95
Fax: +49 711 327 92 96
E-mail: bogersa@aol.com

Handwersks kammer Stuttgart
Betrieb 01004370