Društvo „BOGER“ d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, ul: Paromlinska br:34 B 8, registrovano je kod Kantonalnog suda u Sarajevu - br: 1-23212 i Gewerbe – Anmeldung u Handwersks kammer Stuttgart - Betrieb 01004370 sa ukupno 75 zaposlenika.

 

Više o nama