INVESTITOR OBJEKAT
   
   
Ž.G.P.  SARAJEVO MOSTOVI ZE -SA -izolacija
   
T.P. MARKETI - SARAJEVO HIPERMARKET-MOJMILO-izolacija
   
HIDROGRADNJA - SARAJEVO AUTO-PUT-ZE-SA-izolacija
   
KLAS - SARAJEVO MLIN - ravni krov - izolacija
   
FEDERALNA DIREKCIJA  SKLADIŠTE   "MATREZ"
ROBNIH REZERVI - SARAJEVO ARNAUTOVIĆI VISOKO-izolac.
   
ŠUMAPROJEKT  SARAJEVO POSLOVNA ZGRADA-Vilsonovo 
  šetalište - ravni krov - izolacija
   
BOSNAPUTEVI SARAJEVO MAGIST.PUT-M-17-PRENJSKA 
  VRATA  - izolacija
   
BOSNAPUTEVI  SARAJEVO AUTO-PUT-ZE-SA-izolacija 
   
Ž.G.P. - SARAJEVO KVADRNT K -30-izolacija
   
ALU - CO - SARAJEVO HOTEL RUŽA MOSTAR-izolacija
   
ALU - CO - SARAJEVO BIZNIS CENTAR MOSTAR- izol.
   
ŽGP - SARAJEVO POSL.OBJ.VINOJUG-izolacija
   
BOSNAPUTEVI  SARAJEVO ZAOBILAZNICA PAZARIĆ-izolacija
   
Ž.G.P.  SARAJEVO MOST LATINSKA ĆUPRIJA  I
  MOST PREKO ŽELJEZNICE-izolacija
   
COCA-COLA HBC BiHd.o.o.HADŽIĆI COCA COLA- izolacija
   
KLAS -  SARAJEVO MLIN-podopolagački radovi
   
SAMSHOP -  SARAJEVO SAMSHOP - BARE- keramika
   
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA ILIDŽA KONCERTNA DVORANA-estrih
   
MI "OVAKO" - SARAJEVO KLAONICA - VISOKO - podovi
   
Ž.G.P. - SARAJEVO MOST-BOGATIĆI,LJUBINA
  BOSMAL - izolacija
   
GRAS - SARAJEVO ZGRADA GRASA-hidroizol.- krov
   
KANTONALNO STAMBENI FOND SANACIJA ST.OBJ.SARAJEVO-krov
   
KODELMONT- TUZLA UPRAVNA ZGRADA-ferbeton
   
SAM-SHOP- SARAJEVO R.K.ZEMA-SARAJEVO-keramika
   
CRVENI  KRIŽ - SARAJEVO OBJ.U  VOGOŠĆI - hid.izol.-kera
   
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR KLINIČKA BOLNICA -folija
  OBJ.U SARAJEVU - hidroizola.
SARAJEVOSTAN - SARAJEVO OPĆINA  CENTAR-krov
   
BH TELECOM  SARAJEVO POŠTA- ILIDŽA-hidroizolac.
   
KEMA - SARAJEVO SARAJEVSKA PIVARA -ferbeton
   
>MURSA - SARAJEVO SKLADIŠTE STUP -hidroiz.ferbet
   
EZALM  SARAJEVO SKLADIŠTE  NEDŽARIĆI ferbet.
   
ALUFINAL  SARAJEVO P.C.BIRA-BIHAĆ-hidroizol.-ferbet
  keramika 
   
ALUFINAL  SARAJEVO BOSANKA-BLAŽUJ- hidroizolat.
   
BH TELECOM  SARAJEVO POŠTA-DOLAC MALTA-hidroiz.
   
VINDI TIP- SARAJEVO ST.ZGR.-BOLNIČKA-hidroiz.
   
ŽGP SARAJEVO PUTN.TERET.ZGR.hidroizol.
   
ŽGP - SARAJEVO KUPREŠKA VRATA hidroizol.
   
UNIONINVEST  - SARAJEVO APARTMANI BJELAŠNICA- hidroiz.
   
GMK - KAKANJ ŠOPING CENTAR MERKUR-sika
   
BROVIS - VISOKO INKUBATORSKA STANICA-epoxid
   
BOSNA-SARAJEVO APARTMANI BJELAŠNICA-ferbeton
   
ANS DRIVE  SARAJEVO ARGETA - HADŽIĆI-folija
   
KANTON SARAJEVO ST.ZGR. OPĆINA NOVI GRAD-krovovi
   
UNIONINVEST  - SARAJEVO hala-Wurth-hidroizolacija
   
CENTRALNA BANKA SARAJEVO C.B.SARAJEVO hidroizolacija
   
PRIVREDNA BANKA SARAJEVO P.B.Sarajevo hidroizolacija
   
UNIONINVEST - SARAJEVO KVADRANT C Marijin Dvor hidroizolacija
   
NBI-ĆURIĆ-ŽEPČE METALURG CITY CENTAR-folija
   
BOSNAPUTEVI- SARAJEVO KOLEKTOR NA ILIDŽI-izolacija
   
BOSNA - SARAJEVO P.P.BAČIĆI-ferbeton
   
BIRA-BIHAĆ BIRA-izolacija
   
LAKE - SARAJEVO Poslovno stam.obj.-LAKE-hidroizolac.
   
PANORAMA SOLE-SARAJEVO Apartmani -Bjelašnica- izolacija
   
STIL-SARAJEVO Objekat na Poljinama-izolacija
   
BOSANKA - BLAŽUJ S2 -BOSANKA-hidroizolacija
   
OUTHOME  - SARAJEVO BELLA  CASA-DOBRINJA-izolacija
   
DULJEVIĆ - ILIDŽA St.posl.obj.u ul. Bosanskih gazija-izolac
   
G.P. BOSNA-SARAJEVO st.pos.obj.RP Stup Nukleus-hidroizol.
   
DŽEKOS- SARAJEVO st.obj.lam.H1-H5-Dobrinja-hidroizol.
   
DŽEKOS - SARAJEVO st.posl.obj.B.Potok niz XII-hidroizol.
   
POROVIĆ GROUP - SARAJEVO st.obje.ŠIP- A1 i A2,
   
MARMEX - ILIDŽA Vlakovo-Gladno polje-hidroizol.
   
ŽGP - SARAJEVO Tunel u Konjicu . folija
   
UNIGRADNJA D.D. SARAJEVO Plato ispred Parlamenta - folija
   
INTEREX - BANOVIĆI  
   
HROMES - SARAJEVO objekat u ulici R. Škaljića, termoizolacija
   
Tim System - SARAJEVO objekat u ulici Gatačka, termoizolacija
   
PETROL BH OIL company objekat u Grbavičkoj, termoizolacija