O nama

O Nama
Preduzeće Boger doo je specijalizirano preduzeće za projektovanje, nadzor, trgovinu i izvođenje završnih radova u građevinarstvu. Boger doo ima centralno sjedište u Sarajevu te stalnu Radnu jedinicu u SR Njemačkoj (Stuttgart). O mogućnostima Bogera reći će više obimni radovi izvedeni u našoj zemlji i više zemalja Evrope kao i naši partneri sa kojima zajedno nastupamo na tržištu.

  

Društvo BOGER" d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, UI. Paromlinska br. 34- B8, registrovano je kod Kantonalnog suda u Sarajevu - br. 1-23212 Gewerbe - Anmeldung u Handwerks kammer Stuttgart - Betrieb 01004370. 

Društvo broji ukupno 75 zaposlenika.

 

1. Društvo se bavi izvođenjem završnih radova u građevinarstvu, kao što su hidroizolacije na bazi bitumena, sve vrste folija, indus trijski podovi, keramičarski radovi podzemne izolacije, kemperol i drugo.

 

2. Za izvođenje radova upotrebljavamo najkvalitetnije materijale renomiranih proizvođača. Sa svakim od njih zajednički nastupa mo na objektima na kojima imamo zajedničke interese. Društvo je oformilo i profiliralo vrlo kvalitetnu i tehnički sposobnu ekipu radnika - izvođača, koji su u mogućnosti izvesti i najsloženije radove, a sve u skladu sa važećim standardima i normativima.

 

3. Kako ovi radovi spadaju u grupu vrlo zahtjevnih i osjetljivih, osnov našeg rada je direktni uvid u stanje objekta sa pratecom fotodokumentacijom, na osnovu koje se vrši analiza objekta, određuju tehnička rješenja i način rada.

 

Društvo izvodi radove iz registrovane djelatnosti i u BRD preko svoje P.J."BOGER-Stuttgart":

 

 

 

Osim internog nadzora naših inženjera, naših voditelja radnih grupa, te vanjskog stručnog nadzora, kontrolu izvodenja provodi i stručno osoblje proizvodača materi jala od kojih su najznačajniji: BITBAU, SIKA, Sarnafil, Alwi tra, Firestone, Polisystem.

 

Kvalitet naših radova nije upitan, jer je trenutno veliki broj izvedenih objekata pod našom garancijom.

 

Da bi postigli najbolje, moramo steći uvid u realnu situ aciju na terenu, kako bi mogli dati što precizniju po nudu. Dosadašnja iskustva pokazuju da mnogi izvođači prezentuju nepotpune ponude zbog nedovoljno priku pljenih informacija na terenu, a sve s ciljem dobivanja poslova. Rezultat takve površnosti je smanjenje kvaliteta izvedenih radova, a putem tzv. "vantroškovnih radova pokušava se nadomjestiti niska cijena. Poslovi dogov oreni na takav načini su loši, jer dolazi do procurenja hi droizolacija, mnogi izvođači zatvaraju firme ili izbjegavaju odgovornost, a investitori na kraju sami skupo plačaju svoje pogrešne odluke.

 

Višestruki stručni nadzor kvalitete mora biti ugrađen u firmu koja izvodi hidroizolacije.

 

Iz tog razloga, BOGER provodi nadzor vlasitog kvaliteta.


Usluge


Hidro i termo izolacija ravnih krovova NA BAZI FOLIJE

Hidro i termo izolacija ravnih krovova NA BAZI FOLIJE

Nudimo :PVC folijeEPDM folijeFPO folijePReko betonske podloge, od trapeznog lima ili drvene - daščane podloge sa zaštitom ili...

Hidro i termo izolacije ravnih krovova na bazi BITUMENA

Hidro i termo izolacije ravnih krovova na bazi BITUMENA

Pružamo usluge :lijepljenjevarenesa zaštitom od separisanog šljunka, betonskih ploča, keramike te samozaštitnim trakama