Reference objekata u BiH
Unioninvest inženjeringStam.obj. Veneto-Otoka
Megamix d.o.o.Obj. Megamix
AluCo&Co d.o.oHotel Ruža Mostar
Unioninvest inženjeringStam.obj. Veneto-Otoka
Neimari d.o.o.Obj. u ul. Mejtas
Panorama Sole d.o.oSPO Bolnička
Teamm" d.o.o.Apartmani Bjelašnica
Neimari d.o.oObj. Bjelašnica
Panorama Sole d.o.oSPO Bolnička
Volkswagen SarajevoSanacija krova hale
Govza d.o.oObj. Bjelašnica
Vektor-Integra d.o.oAparthotel Bjelašnica
Fikret PramenkovićObj. Izvor

Usluge


Hidro i termo izolacija ravnih krovova NA BAZI FOLIJE

Hidro i termo izolacija ravnih krovova NA BAZI FOLIJE

Nudimo :PVC folijeEPDM folijeFPO folijePReko betonske podloge, od trapeznog lima ili drvene - daščane podloge sa zaštitom ili...

Hidro i termo izolacije ravnih krovova na bazi BITUMENA

Hidro i termo izolacije ravnih krovova na bazi BITUMENA

Pružamo usluge :lijepljenjevarenesa zaštitom od separisanog šljunka, betonskih ploča, keramike te samozaštitnim trakama