Halle Smartshop


Usluge


Hidro i termo izolacija ravnih krovova NA BAZI FOLIJE

Hidro i termo izolacija ravnih krovova NA BAZI FOLIJE

Nudimo :PVC folijeEPDM folijeFPO folijePReko betonske podloge, od trapeznog lima ili drvene - daščane podloge sa zaštitom ili...

Hidro i termo izolacije ravnih krovova na bazi BITUMENA

Hidro i termo izolacije ravnih krovova na bazi BITUMENA

Pružamo usluge :lijepljenjevarenesa zaštitom od separisanog šljunka, betonskih ploča, keramike te samozaštitnim trakama