Hidro i termo izolacije ravnih krovova na bazi BITUMENA

Hidroizolacije na bazi bitumena
Pružamo usluge :


  • lijepljenje
  • varene
  • sa zaštitom od separisanog šljunka, betonskih ploča, keramike te samozaštitnim trakama
Usluge


Hidro i termo izolacija ravnih krovova NA BAZI FOLIJE

Hidro i termo izolacija ravnih krovova NA BAZI FOLIJE

Nudimo :PVC folijeEPDM folijeFPO folijePReko betonske podloge, od trapeznog lima ili drvene - daščane podloge sa zaštitom ili...