Hidro i termo izolacija ravnih krovova NA BAZI FOLIJE

NA BAZI FOLIJE
Nudimo :

  • PVC folije
  • EPDM folije
  • FPO folije

PReko betonske podloge, od trapeznog lima ili drvene - daščane podloge sa zaštitom ili bez nje


Usluge


Hidro i termo izolacije ravnih krovova na bazi BITUMENA

Hidro i termo izolacije ravnih krovova na bazi BITUMENA

Pružamo usluge :lijepljenjevarenesa zaštitom od separisanog šljunka, betonskih ploča, keramike te samozaštitnim trakama