Boger d.o.o. Sarajevo1. Društvo se bavi izvođenjem završnih radova u građevinarstvu, kao što su hidroizolacije na bazi bitumena, sve vrste folija, indus trijski podovi, keramičarski radovi podzemne izolacije, kemperol i drugo.

 

2. Za izvođenje radova upotrebljavamo najkvalitetnije materijale renomiranih proizvođača. Sa svakim od njih zajednički nastupa mo na objektima na kojima imamo zajedničke interese. Društvo je oformilo i profiliralo vrlo kvalitetnu i tehnički sposobnu ekipu radnika - izvođača, koji su u mogućnosti izvesti i najsloženije radove, a sve u skladu sa važećim standardima i normativima.

 

3. Kako ovi radovi spadaju u grupu vrlo zahtjevnih i osjetljivih, osnov našeg rada je direktni uvid u stanje objekta sa pratecom fotodokumentacijom, na osnovu koje se vrši analiza objekta, određuju tehnička rješenja i način rada.

 

Društvo izvodi radove iz registrovane djelatnosti i u BRD preko svoje P.J."BOGER-Stuttgart".


 

Osim internog nadzora naših inženjera, naših voditelja radnih grupa, te vanjskog stručnog nadzora, kontrolu izvodenja provodi i stručno osoblje proizvodača materi jala od kojih su najznačajniji: BITBAU, SIKA, Sarnafil, Alwi tra, Firestone, Polisystem.

 

Kvalitet naših radova nije upitan, jer je trenutno veliki broj izvedenih objekata pod našom garancijom.

 

Da bi postigli najbolje, moramo steći uvid u realnu situ aciju na terenu, kako bi mogli dati što precizniju po nudu. Dosadašnja iskustva pokazuju da mnogi izvođači prezentuju nepotpune ponude zbog nedovoljno priku pljenih informacija na terenu, a sve s ciljem dobivanja poslova. Rezultat takve površnosti je smanjenje kvaliteta izvedenih radova, a putem tzv. "vantroškovnih radova pokušava se nadomjestiti niska cijena. Poslovi dogov oreni na takav načini su loši, jer dolazi do procurenja hi droizolacija, mnogi izvođači zatvaraju firme ili izbjegavaju odgovornost, a investitori na kraju sami skupo plačaju svoje pogrešne odluke.

 

Višestruki stručni nadzor kvalitete mora biti ugrađen u firmu koja izvodi hidroizolacije.

 

Iz tog razloga, BOGER provodi nadzor vlasitog kvaliteta.

Naše uslugeHidro i termo izolacija ravnih krovova NA BAZI FOLIJE

Hidro i termo izolacija ravnih krovova NA BAZI FOLIJE

Nudimo :PVC folijeEPDM folijeFPO folijePReko betonske podloge, od trapeznog lima ili drvene - daščane podloge sa zaštitom ili...

Hidro i termo izolacije ravnih krovova na bazi BITUMENA

Hidro i termo izolacije ravnih krovova na bazi BITUMENA

Pružamo usluge :lijepljenjevarenesa zaštitom od separisanog šljunka, betonskih ploča, keramike te samozaštitnim trakama

Reference17
Dec
Krovne izolacije

Halle Smartshop

17
Dec
Krovne izolacije

Eliasbrunn

Martin Reisch

06
Dec
Hidroizolacija

Aparthotel Bjelasnica

Aparthotel Bjelasnica

Aparthotel Bjelasnica hidroizolacijski radovi

06
Dec
Hidroizolacija

Reference objekata u BiH

Spisak objekata

Unioninvest inženjering Stam.obj. Veneto-Otoka Megamix d.o.o. Obj. Megamix ...

04
Dec
Hidroizolacija

Reference objekata u Njemačkoj

Spisak referenci iz 2019

Schmitt Spedition, Vellberg Würth Geb. 112, Bad MergentheimPorsche AG Bau 70, ZuffenhausenFohn, Nürtingen ATT Aerospace, FriedrichshafenLiebherr...